Aktuell information


Ny postadress

Från 24-03-01 har båtklubben ny postadress. Aktuell adress är:

Hissö Båtklubb

C/O Christer Sjöholm

Talgoxevägen 22

352 42 Växjö


Tilldelning av båtplatser

Årets tilldelning av båtplatser pågår.


Taggar till iläggningsrampen

Pga stort intresse för vår iläggningsramp har vi brist på taggar. Nya taggar utlämnas i mån av tillgång.


Årsmöte 2024

Årsmöte 2024 hölls den 28/2 på Vattentorget. Ca 20 medlemmar anslöt och utöver sedvanliga mötesförhandlingar fördes intressanta diskussioner om bl.a underhåll av brygga och väg samt vakthållningen. Vidare pratade vi om hur vi kan hålla kostnader nere. TIllsammans med avgiftshöjning för 2025 kommer det att medföra att klubben har större möjligheter att finansiera de större underhållsarbeten på anläggningen som sannolikt är aktuella under kommande år.


När kan jag lägga i min båt?
Du lägger i båten när du själv så önskar, men notera att stöldbenägenheten är högre före och efter vaktsäsongen. Om du vet om att du kommer att lägga i båten sent, notera gärna detta i klubb-stugan, så att vi vet skälet till varför din plats står oanvänd.

Användning av rampen
Sjösättningsrampen är tillgänglig för samtliga klubb-medlemmar. Om du inte har egen bryggplats - och därmed egen tagg, kan en tagg erhållas mot en deposition på 2 000 kr. Kontakta styrelsen om du önskar en tagg. Observera att antalet taggar är begränsat och pga detta kan vi inte garantera att alla kan få en tagg. Trailern får parkeras på Hissö, men då på ett sådant sätt att den inte hindrar sjösättning eller upptagning. Koppla vid behov loss trailern från bilen. 

 

Tilldelning av bryggplatser
All information om bryggplatser, tilldelningsprinciper och kösystem finns samlad här>. Läs igenom informationen innan du kontaktar oss för dessa frågor. Information om priser finns här>

Många fördelar med att hyra ut bryggplatsen
Du som inte utnyttjar din plats bör kontakta styrelsen för att inte riskera påföljder. Istället för att låta den stå tom kan du hyra ut den och slipper då både avgifter och vaktnätter - och gör någon av alla köande medlemmar glad!  Tänk på att det kan vara fördelaktigt att sälja platsen. Då kan du fortsätta vara medlem och behåller på så sätt ditt låga medlemsnummer, vilket innebär goda möjligheter att köpa tillbaka en bryggplats den dag du så önskar.

Tryggare på Helgasjön med SSRS
Svenska SjöräddningsSällskapet (SSRS) bedriver sedan 2008 verksamhet i Helgasjön. Du kan stödja deras verksamhet genom ett medlemskap och får då samtidigt fri tillgång till deras tjänster om du t ex råkar i sjönöd. En billig försäkring och samtidigt en god insats för ett tryggare sjöliv på Helgasjön.